۵,٠٠٠ محصول در سبد خرید شما ثبت شده ۵,٠٠٠تومان
avatar دانلود اپلیکیشن
توهم چهارم / کمبود

توهم چهارم / کمبود


۵,٠٠٠ تومان - توهم کمبود ناشی از توهم جدایی

 - وحشت از شکست، دلیل اصلی رقابت

 - خدا هم به اندازه کافی وجود ندارد!؟

 - افسردگی انسانها به دلیل کمبود

 - جنگ برسر منابع

 

نظرات

همین حالا به ما بپیوندید

ایجاد حساب کاربری