۵,٠٠٠ محصول در سبد خرید شما ثبت شده ۵,٠٠٠تومان
avatar دانلود اپلیکیشن
توهم اول / نیاز

توهم اول / نیاز


۵,٠٠٠ تومان



 - توهم نیاز اولین و اصلی ترین توهم بشری

 - نیاز فقط یک توهم است و شما به هیچ چیز نیاز ندارید!

 - شما جاودانه هستید، مرگی وجود ندارد و شما نمی توانید بمیرید حتی اگر خودتان بخواهید!

 - شما فقط به چیزی نیاز دارید که همیشه آن را دارید!

 - خوشبختی نتیجه شرایط خاص نیست، بلکه شرایط خاص از نتایج خوشبختی است

 - تفاوت بین نیاز داشتن و خواستن چیست؟

 - هر اندازه که به چیزی نیاز داشته باشید، به همان اندازه از آن فاصله می گیرید.

 - بی نیاز باشید تا به همه چیز برسید!

نظرات

همین حالا به ما بپیوندید

ایجاد حساب کاربری